Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 11. prosinca 2023. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 29663 45201 74864 23504 34546 58050 132914
Željeznički 8 0 8 0 0 0 8
Riječni 0 0 0 0 0 0 0
Pomorski 0 0 0 0 0 0 0
Zračni 560 625 1185 557 781 1338 2523
UKUPNO 30231 45826 76057 24061 35327 59388 135445
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 11386 19044 30430 7432 13993 21425 51855
vlakovi 1 1 2 0 0 0 2
teretna vozila 339 2580 2919 252 1009 1261 4180
autobusi 50 242 292 33 316 349 641
plovila 0 1 1 0 5 5 6
zrakoplovi 4 11 15 5 10 15 30
UKUPNO 11780 21879 33659 7722 15333 23055 56714

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 29663 45201 74864
Željeznički 8 0 8
Riječni 0 0 0
Pomorski 0 0 0
Zračni 560 625 1185
UKUPNO 30231 45826 76057
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 11386 19044 30430
vlakovi 1 1 2
teretna vozila 339 2580 2919
autobusi 50 242 292
plovila 0 1 1
zrakoplovi 4 11 15
UKUPNO 11780 21879 33659
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 23504 34546 58050
Željeznički 0 0 0
Riječni 0 0 0
Pomorski 0 0 0
Zračni 557 781 1338
UKUPNO 24061 35327 59388
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 7432 13993 21425
vlakovi 0 0 0
teretna vozila 252 1009 1261
autobusi 33 316 349
plovila 0 5 5
zrakoplovi 5 10 15
UKUPNO 7722 15333 23055
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 23504 34546 58050
Željeznički 0 0 0
Riječni 0 0 0
Pomorski 0 0 0
Zračni 557 781 1338
UKUPNO 24061 35327 59388
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 7432 13993 21425
vlakovi 0 0 0
teretna vozila 252 1009 1261
autobusi 33 316 349
plovila 0 5 5
zrakoplovi 5 10 15
UKUPNO 7722 15333 23055