Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 2. lipnja 2023. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 28484 35651 64135 27698 41636 69334 133469
Željeznički 8 0 8 0 0 0 8
Riječni 0 446 446 0 137 137 583
Pomorski 0 1778 1778 1 189 190 1968
Zračni 414 7338 7752 654 6251 6905 14657
UKUPNO 28906 45213 74119 28353 48213 76566 150685
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 11802 17239 29041 11844 19219 31063 60104
vlakovi 2 4 6 2 2 4 10
teretna vozila 627 2270 2897 618 3206 3824 6721
autobusi 92 294 386 75 257 332 718
plovila 2 14 16 2 19 21 37
zrakoplovi 4 47 51 1 34 35 86
UKUPNO 12529 19868 32397 12542 22737 35279 67676

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 28484 35651 64135
Željeznički 8 0 8
Riječni 0 446 446
Pomorski 0 1778 1778
Zračni 414 7338 7752
UKUPNO 28906 45213 74119
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 11802 17239 29041
vlakovi 2 4 6
teretna vozila 627 2270 2897
autobusi 92 294 386
plovila 2 14 16
zrakoplovi 4 47 51
UKUPNO 12529 19868 32397
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 27698 41636 69334
Željeznički 0 0 0
Riječni 0 137 137
Pomorski 1 189 190
Zračni 654 6251 6905
UKUPNO 28353 48213 76566
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 11844 19219 31063
vlakovi 2 2 4
teretna vozila 618 3206 3824
autobusi 75 257 332
plovila 2 19 21
zrakoplovi 1 34 35
UKUPNO 12542 22737 35279
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 27698 41636 69334
Željeznički 0 0 0
Riječni 0 137 137
Pomorski 1 189 190
Zračni 654 6251 6905
UKUPNO 28353 48213 76566
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 11844 19219 31063
vlakovi 2 2 4
teretna vozila 618 3206 3824
autobusi 75 257 332
plovila 2 19 21
zrakoplovi 1 34 35
UKUPNO 12542 22737 35279