Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 23. svibnja 2024. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 28900 38773 67673 28737 38416 67153 134826
Željeznički 5 22 27 5 0 5 32
Riječni 0 0 0 0 231 231 231
Pomorski 0 2234 2234 1 4120 4121 6355
Zračni 750 4547 5297 591 3617 4208 9505
UKUPNO 29655 45576 75231 29334 46384 75718 150949
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 12656 17275 29931 12881 17492 30373 60304
vlakovi 5 2 7 5 0 5 12
teretna vozila 872 3902 4774 785 3713 4498 9272
autobusi 97 354 451 100 300 400 851
plovila 5 13 18 2 10 12 30
zrakoplovi 9 27 36 7 32 39 75
UKUPNO 13644 21573 35217 13780 21547 35327 70544

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 28900 38773 67673
Željeznički 5 22 27
Riječni 0 0 0
Pomorski 0 2234 2234
Zračni 750 4547 5297
UKUPNO 29655 45576 75231
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 12656 17275 29931
vlakovi 5 2 7
teretna vozila 872 3902 4774
autobusi 97 354 451
plovila 5 13 18
zrakoplovi 9 27 36
UKUPNO 13644 21573 35217
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 28737 38416 67153
Željeznički 5 0 5
Riječni 0 231 231
Pomorski 1 4120 4121
Zračni 591 3617 4208
UKUPNO 29334 46384 75718
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 12881 17492 30373
vlakovi 5 0 5
teretna vozila 785 3713 4498
autobusi 100 300 400
plovila 2 10 12
zrakoplovi 7 32 39
UKUPNO 13780 21547 35327
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 28737 38416 67153
Željeznički 5 0 5
Riječni 0 231 231
Pomorski 1 4120 4121
Zračni 591 3617 4208
UKUPNO 29334 46384 75718
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 12881 17492 30373
vlakovi 5 0 5
teretna vozila 785 3713 4498
autobusi 100 300 400
plovila 2 10 12
zrakoplovi 7 32 39
UKUPNO 13780 21547 35327