Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 3. prosinca 2022. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 44817 66432 111249 44156 64940 109096 220345
Željeznički 111 128 239 105 92 197 436
Riječni 0 0 0 0 0 0 0
Pomorski 5 2 7 5 4 9 16
Zračni 3011 3205 6216 2230 2195 4425 10641
UKUPNO 47944 69767 117711 46496 67231 113727 231438
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 18799 31251 50050 19360 29220 48580 98630
vlakovi 24 19 43 23 17 40 83
teretna vozila 2775 5592 8367 2079 6389 8468 16835
autobusi 89 281 370 101 274 375 745
plovila 3 10 13 3 7 10 23
zrakoplovi 23 30 53 17 23 40 93
UKUPNO 21713 37183 58896 21583 35930 57513 116409

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 44817 66432 111249
Željeznički 111 128 239
Riječni 0 0 0
Pomorski 5 2 7
Zračni 3011 3205 6216
UKUPNO 47944 69767 117711
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 18799 31251 50050
vlakovi 24 19 43
teretna vozila 2775 5592 8367
autobusi 89 281 370
plovila 3 10 13
zrakoplovi 23 30 53
UKUPNO 21713 37183 58896
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 44156 64940 109096
Željeznički 105 92 197
Riječni 0 0 0
Pomorski 5 4 9
Zračni 2230 2195 4425
UKUPNO 46496 67231 113727
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 19360 29220 48580
vlakovi 23 17 40
teretna vozila 2079 6389 8468
autobusi 101 274 375
plovila 3 7 10
zrakoplovi 17 23 40
UKUPNO 21583 35930 57513
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 44156 64940 109096
Željeznički 105 92 197
Riječni 0 0 0
Pomorski 5 4 9
Zračni 2230 2195 4425
UKUPNO 46496 67231 113727
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 19360 29220 48580
vlakovi 23 17 40
teretna vozila 2079 6389 8468
autobusi 101 274 375
plovila 3 7 10
zrakoplovi 17 23 40
UKUPNO 21583 35930 57513