Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 25. ožujka 2023. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 25606 26621 52227 29509 41404 70913 123140
Željeznički 0 0 0 0 0 0 0
Riječni 0 0 0 0 0 0 0
Pomorski 0 0 0 0 4 4 4
Zračni 896 2793 3689 2168 2804 4972 8661
UKUPNO 26502 29414 55916 31677 44212 75889 131805
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 10626 14253 24879 12577 20379 32956 57835
vlakovi 3 2 5 4 0 4 9
teretna vozila 784 2324 3108 812 3835 4647 7755
autobusi 62 182 244 70 212 282 526
plovila 0 1 1 0 6 6 7
zrakoplovi 12 35 47 4 17 21 68
UKUPNO 11487 16797 28284 13467 24449 37916 66200

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 25606 26621 52227
Željeznički 0 0 0
Riječni 0 0 0
Pomorski 0 0 0
Zračni 896 2793 3689
UKUPNO 26502 29414 55916
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 10626 14253 24879
vlakovi 3 2 5
teretna vozila 784 2324 3108
autobusi 62 182 244
plovila 0 1 1
zrakoplovi 12 35 47
UKUPNO 11487 16797 28284
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 29509 41404 70913
Željeznički 0 0 0
Riječni 0 0 0
Pomorski 0 4 4
Zračni 2168 2804 4972
UKUPNO 31677 44212 75889
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 12577 20379 32956
vlakovi 4 0 4
teretna vozila 812 3835 4647
autobusi 70 212 282
plovila 0 6 6
zrakoplovi 4 17 21
UKUPNO 13467 24449 37916
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 29509 41404 70913
Željeznički 0 0 0
Riječni 0 0 0
Pomorski 0 4 4
Zračni 2168 2804 4972
UKUPNO 31677 44212 75889
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 12577 20379 32956
vlakovi 4 0 4
teretna vozila 812 3835 4647
autobusi 70 212 282
plovila 0 6 6
zrakoplovi 4 17 21
UKUPNO 13467 24449 37916