Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 31. siječnja 2023. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 21899 23291 45190 18751 15821 34572 79762
Željeznički 0 0 0 0 0 0 0
Riječni 0 0 0 0 0 0 0
Pomorski 1 1 2 1 1 2 4
Zračni 1702 1872 3574 1969 1923 3892 7466
UKUPNO 23602 25164 48766 20721 17745 38466 87232
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 9988 12594 22582 8350 9048 17398 39980
vlakovi 1 6 7 1 4 5 12
teretna vozila 862 3432 4294 637 1698 2335 6629
autobusi 42 112 154 33 131 164 318
plovila 1 10 11 1 3 4 15
zrakoplovi 12 41 53 5 33 38 91
UKUPNO 10906 16195 27101 9027 10917 19944 47045

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 21899 23291 45190
Željeznički 0 0 0
Riječni 0 0 0
Pomorski 1 1 2
Zračni 1702 1872 3574
UKUPNO 23602 25164 48766
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 9988 12594 22582
vlakovi 1 6 7
teretna vozila 862 3432 4294
autobusi 42 112 154
plovila 1 10 11
zrakoplovi 12 41 53
UKUPNO 10906 16195 27101
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 18751 15821 34572
Željeznički 0 0 0
Riječni 0 0 0
Pomorski 1 1 2
Zračni 1969 1923 3892
UKUPNO 20721 17745 38466
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 8350 9048 17398
vlakovi 1 4 5
teretna vozila 637 1698 2335
autobusi 33 131 164
plovila 1 3 4
zrakoplovi 5 33 38
UKUPNO 9027 10917 19944
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 18751 15821 34572
Željeznički 0 0 0
Riječni 0 0 0
Pomorski 1 1 2
Zračni 1969 1923 3892
UKUPNO 20721 17745 38466
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 8350 9048 17398
vlakovi 1 4 5
teretna vozila 637 1698 2335
autobusi 33 131 164
plovila 1 3 4
zrakoplovi 5 33 38
UKUPNO 9027 10917 19944