Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 24. listopada 2021. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 48125 97583 145708 47833 92368 140201 285909
Željeznički 58 91 149 49 89 138 287
Riječni 0 135 135 0 135 135 270
Pomorski 34 2467 2501 4 3022 3026 5527
Zračni 1110 9166 10276 1750 12922 14672 24948
UKUPNO 49327 109442 158769 49636 108536 158172 316941
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 20081 39279 59360 19205 37681 56886 116246
vlakovi 26 13 39 26 10 36 75
teretna vozila 1409 3954 5363 951 5052 6003 11366
autobusi 120 464 584 121 420 541 1125
plovila 3 15 18 2 22 24 42
zrakoplovi 14 110 124 12 102 114 238
UKUPNO 21653 43835 65488 20317 43287 63604 129092

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 48125 97583 145708
Željeznički 58 91 149
Riječni 0 135 135
Pomorski 34 2467 2501
Zračni 1110 9166 10276
UKUPNO 49327 109442 158769
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 20081 39279 59360
vlakovi 26 13 39
teretna vozila 1409 3954 5363
autobusi 120 464 584
plovila 3 15 18
zrakoplovi 14 110 124
UKUPNO 21653 43835 65488
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 47833 92368 140201
Željeznički 49 89 138
Riječni 0 135 135
Pomorski 4 3022 3026
Zračni 1750 12922 14672
UKUPNO 49636 108536 158172
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 19205 37681 56886
vlakovi 26 10 36
teretna vozila 951 5052 6003
autobusi 121 420 541
plovila 2 22 24
zrakoplovi 12 102 114
UKUPNO 20317 43287 63604
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 47833 92368 140201
Željeznički 49 89 138
Riječni 0 135 135
Pomorski 4 3022 3026
Zračni 1750 12922 14672
UKUPNO 49636 108536 158172
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 19205 37681 56886
vlakovi 26 10 36
teretna vozila 951 5052 6003
autobusi 121 420 541
plovila 2 22 24
zrakoplovi 12 102 114
UKUPNO 20317 43287 63604