Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 29. rujna 2020. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 29728 34550 64278 30801 32899 63700 127978
Željeznički 17 97 114 14 70 84 198
Riječni 0 0 0 0 0 0 0
Pomorski 3 2 5 15 66 81 86
Zračni 209 543 752 735 1316 2051 2803
UKUPNO 29957 35192 65149 31565 34351 65916 131065
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 14206 16087 30293 15087 16046 31133 61426
vlakovi 26 24 50 29 20 49 99
teretna vozila 2136 6798 8934 2679 5943 8622 17556
autobusi 66 117 183 63 126 189 372
plovila 3 8 11 4 13 17 28
zrakoplovi 6 14 20 4 15 19 39
UKUPNO 16443 23048 39491 17866 22163 40029 79520

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 29728 34550 64278
Željeznički 17 97 114
Riječni 0 0 0
Pomorski 3 2 5
Zračni 209 543 752
UKUPNO 29957 35192 65149
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 14206 16087 30293
vlakovi 26 24 50
teretna vozila 2136 6798 8934
autobusi 66 117 183
plovila 3 8 11
zrakoplovi 6 14 20
UKUPNO 16443 23048 39491
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 30801 32899 63700
Željeznički 14 70 84
Riječni 0 0 0
Pomorski 15 66 81
Zračni 735 1316 2051
UKUPNO 31565 34351 65916
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 15087 16046 31133
vlakovi 29 20 49
teretna vozila 2679 5943 8622
autobusi 63 126 189
plovila 4 13 17
zrakoplovi 4 15 19
UKUPNO 17866 22163 40029
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 30801 32899 63700
Željeznički 14 70 84
Riječni 0 0 0
Pomorski 15 66 81
Zračni 735 1316 2051
UKUPNO 31565 34351 65916
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 15087 16046 31133
vlakovi 29 20 49
teretna vozila 2679 5943 8622
autobusi 63 126 189
plovila 4 13 17
zrakoplovi 4 15 19
UKUPNO 17866 22163 40029