Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 3. srpnja 2022. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 66454 245039 311493 60642 220743 281385 592878
Željeznički 138 994 1132 124 524 648 1780
Riječni 3 254 257 1 254 255 512
Pomorski 128 11368 11496 57 15773 15830 27326
Zračni 1466 30752 32218 1950 29239 31189 63407
UKUPNO 68189 288407 356596 62774 266533 329307 685903
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 24238 81297 105535 22524 74098 96622 202157
vlakovi 19 14 33 17 15 32 65
teretna vozila 999 3306 4305 1003 4624 5627 9932
autobusi 189 885 1074 160 685 845 1919
plovila 10 231 241 13 115 128 369
zrakoplovi 22 261 283 18 253 271 554
UKUPNO 25477 85994 111471 23735 79790 103525 214996

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 66454 245039 311493
Željeznički 138 994 1132
Riječni 3 254 257
Pomorski 128 11368 11496
Zračni 1466 30752 32218
UKUPNO 68189 288407 356596
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 24238 81297 105535
vlakovi 19 14 33
teretna vozila 999 3306 4305
autobusi 189 885 1074
plovila 10 231 241
zrakoplovi 22 261 283
UKUPNO 25477 85994 111471
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 60642 220743 281385
Željeznički 124 524 648
Riječni 1 254 255
Pomorski 57 15773 15830
Zračni 1950 29239 31189
UKUPNO 62774 266533 329307
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 22524 74098 96622
vlakovi 17 15 32
teretna vozila 1003 4624 5627
autobusi 160 685 845
plovila 13 115 128
zrakoplovi 18 253 271
UKUPNO 23735 79790 103525
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 60642 220743 281385
Željeznički 124 524 648
Riječni 1 254 255
Pomorski 57 15773 15830
Zračni 1950 29239 31189
UKUPNO 62774 266533 329307
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 22524 74098 96622
vlakovi 17 15 32
teretna vozila 1003 4624 5627
autobusi 160 685 845
plovila 13 115 128
zrakoplovi 18 253 271
UKUPNO 23735 79790 103525