Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 26. studenog 2020. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 29398 25665 55063 28727 25169 53896 108959
Željeznički 23 21 44 15 18 33 77
Riječni 4 0 4 0 0 0 4
Pomorski 37 26 63 63 23 86 149
Zračni 52 119 171 314 476 790 961
UKUPNO 29514 25831 55345 29119 25686 54805 110150
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 13124 13218 26342 13033 12828 25861 52203
vlakovi 21 16 37 24 8 32 69
teretna vozila 2822 6639 9461 2992 6710 9702 19163
autobusi 46 122 168 53 114 167 335
plovila 10 15 25 9 14 23 48
zrakoplovi 1 9 10 1 11 12 22
UKUPNO 16024 20019 36043 16112 19685 35797 71840

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 29398 25665 55063
Željeznički 23 21 44
Riječni 4 0 4
Pomorski 37 26 63
Zračni 52 119 171
UKUPNO 29514 25831 55345
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 13124 13218 26342
vlakovi 21 16 37
teretna vozila 2822 6639 9461
autobusi 46 122 168
plovila 10 15 25
zrakoplovi 1 9 10
UKUPNO 16024 20019 36043
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 28727 25169 53896
Željeznički 15 18 33
Riječni 0 0 0
Pomorski 63 23 86
Zračni 314 476 790
UKUPNO 29119 25686 54805
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 13033 12828 25861
vlakovi 24 8 32
teretna vozila 2992 6710 9702
autobusi 53 114 167
plovila 9 14 23
zrakoplovi 1 11 12
UKUPNO 16112 19685 35797
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 28727 25169 53896
Željeznički 15 18 33
Riječni 0 0 0
Pomorski 63 23 86
Zračni 314 476 790
UKUPNO 29119 25686 54805
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 13033 12828 25861
vlakovi 24 8 32
teretna vozila 2992 6710 9702
autobusi 53 114 167
plovila 9 14 23
zrakoplovi 1 11 12
UKUPNO 16112 19685 35797