Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 3. kolovoza 2021. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 73238 231901 305139 69983 207982 277965 583104
Željeznički 96 776 872 76 711 787 1659
Riječni 0 0 0 0 0 0 0
Pomorski 21 4071 4092 54 3564 3618 7710
Zračni 1103 15621 16724 1842 13258 15100 31824
UKUPNO 74458 252369 326827 71955 225515 297470 624297
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 23802 83037 106839 22090 76835 98925 205764
vlakovi 25 19 44 23 20 43 87
teretna vozila 2321 6612 8933 3186 5952 9138 18071
autobusi 102 294 396 101 320 421 817
plovila 11 268 279 10 97 107 386
zrakoplovi 11 167 178 7 181 188 366
UKUPNO 26272 90397 116669 25417 83405 108822 225491

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 73238 231901 305139
Željeznički 96 776 872
Riječni 0 0 0
Pomorski 21 4071 4092
Zračni 1103 15621 16724
UKUPNO 74458 252369 326827
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 23802 83037 106839
vlakovi 25 19 44
teretna vozila 2321 6612 8933
autobusi 102 294 396
plovila 11 268 279
zrakoplovi 11 167 178
UKUPNO 26272 90397 116669
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 69983 207982 277965
Željeznički 76 711 787
Riječni 0 0 0
Pomorski 54 3564 3618
Zračni 1842 13258 15100
UKUPNO 71955 225515 297470
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 22090 76835 98925
vlakovi 23 20 43
teretna vozila 3186 5952 9138
autobusi 101 320 421
plovila 10 97 107
zrakoplovi 7 181 188
UKUPNO 25417 83405 108822
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 69983 207982 277965
Željeznički 76 711 787
Riječni 0 0 0
Pomorski 54 3564 3618
Zračni 1842 13258 15100
UKUPNO 71955 225515 297470
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 22090 76835 98925
vlakovi 23 20 43
teretna vozila 3186 5952 9138
autobusi 101 320 421
plovila 10 97 107
zrakoplovi 7 181 188
UKUPNO 25417 83405 108822