Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 20. rujna 2021. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 48514 107960 156474 49280 138668 187948 344422
Željeznički 44 140 184 64 700 764 948
Riječni 0 0 0 0 0 0 0
Pomorski 5 765 770 63 1195 1258 2028
Zračni 1046 10930 11976 1792 17379 19171 31147
UKUPNO 49609 119795 169404 51199 157942 209141 378545
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 19105 45859 64964 18757 56560 75317 140281
vlakovi 24 15 39 27 11 38 77
teretna vozila 662 2967 3629 1091 2374 3465 7094
autobusi 147 413 560 130 514 644 1204
plovila 5 40 45 8 40 48 93
zrakoplovi 15 142 157 10 148 158 315
UKUPNO 19958 49436 69394 20023 59647 79670 149064

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 48514 107960 156474
Željeznički 44 140 184
Riječni 0 0 0
Pomorski 5 765 770
Zračni 1046 10930 11976
UKUPNO 49609 119795 169404
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 19105 45859 64964
vlakovi 24 15 39
teretna vozila 662 2967 3629
autobusi 147 413 560
plovila 5 40 45
zrakoplovi 15 142 157
UKUPNO 19958 49436 69394
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 49280 138668 187948
Željeznički 64 700 764
Riječni 0 0 0
Pomorski 63 1195 1258
Zračni 1792 17379 19171
UKUPNO 51199 157942 209141
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 18757 56560 75317
vlakovi 27 11 38
teretna vozila 1091 2374 3465
autobusi 130 514 644
plovila 8 40 48
zrakoplovi 10 148 158
UKUPNO 20023 59647 79670
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 49280 138668 187948
Željeznički 64 700 764
Riječni 0 0 0
Pomorski 63 1195 1258
Zračni 1792 17379 19171
UKUPNO 51199 157942 209141
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 18757 56560 75317
vlakovi 27 11 38
teretna vozila 1091 2374 3465
autobusi 130 514 644
plovila 8 40 48
zrakoplovi 10 148 158
UKUPNO 20023 59647 79670