Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 14. studenog 2019. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 50210 68417 118627 50973 67326 118299 236926
Željeznički 85 203 288 121 249 370 658
Riječni 0 0 0 0 2 2 2
Pomorski 2 59 61 0 32 32 93
Zračni 481 1131 1612 1680 2338 4018 5630
UKUPNO 50778 69810 120588 52774 69947 122721 243309
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 20880 24947 45827 20529 25134 45663 91490
vlakovi 16 21 37 26 21 47 84
teretna vozila 2815 6933 9748 2730 6740 9470 19218
autobusi 184 479 663 213 704 917 1580
plovila 2 6 8 2 9 11 19
zrakoplovi 6 13 19 3 7 10 29
UKUPNO 23903 32399 56302 23503 32615 56118 112420

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 50210 68417 118627
Željeznički 85 203 288
Riječni 0 0 0
Pomorski 2 59 61
Zračni 481 1131 1612
UKUPNO 50778 69810 120588
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 20880 24947 45827
vlakovi 16 21 37
teretna vozila 2815 6933 9748
autobusi 184 479 663
plovila 2 6 8
zrakoplovi 6 13 19
UKUPNO 23903 32399 56302
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 50973 67326 118299
Željeznički 121 249 370
Riječni 0 2 2
Pomorski 0 32 32
Zračni 1680 2338 4018
UKUPNO 52774 69947 122721
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 20529 25134 45663
vlakovi 26 21 47
teretna vozila 2730 6740 9470
autobusi 213 704 917
plovila 2 9 11
zrakoplovi 3 7 10
UKUPNO 23503 32615 56118
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 50973 67326 118299
Željeznički 121 249 370
Riječni 0 2 2
Pomorski 0 32 32
Zračni 1680 2338 4018
UKUPNO 52774 69947 122721
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 20529 25134 45663
vlakovi 26 21 47
teretna vozila 2730 6740 9470
autobusi 213 704 917
plovila 2 9 11
zrakoplovi 3 7 10
UKUPNO 23503 32615 56118