Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 21. svibnja 2022. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 54686 103347 158033 52956 87069 140025 298058
Željeznički 101 179 280 118 159 277 557
Riječni 0 296 296 0 291 291 587
Pomorski 52 168 220 64 143 207 427
Zračni 1185 8115 9300 2490 6789 9279 18579
UKUPNO 56024 112105 168129 55628 94451 150079 318208
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 23551 49400 72951 21923 37815 59738 132689
vlakovi 21 14 35 23 14 37 72
teretna vozila 3629 6317 9946 2674 6973 9647 19593
autobusi 129 419 548 175 365 540 1088
plovila 4 63 67 5 42 47 114
zrakoplovi 11 93 104 7 75 82 186
UKUPNO 27345 56306 83651 24807 45284 70091 153742

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 54686 103347 158033
Željeznički 101 179 280
Riječni 0 296 296
Pomorski 52 168 220
Zračni 1185 8115 9300
UKUPNO 56024 112105 168129
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 23551 49400 72951
vlakovi 21 14 35
teretna vozila 3629 6317 9946
autobusi 129 419 548
plovila 4 63 67
zrakoplovi 11 93 104
UKUPNO 27345 56306 83651
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 52956 87069 140025
Željeznički 118 159 277
Riječni 0 291 291
Pomorski 64 143 207
Zračni 2490 6789 9279
UKUPNO 55628 94451 150079
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 21923 37815 59738
vlakovi 23 14 37
teretna vozila 2674 6973 9647
autobusi 175 365 540
plovila 5 42 47
zrakoplovi 7 75 82
UKUPNO 24807 45284 70091
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 52956 87069 140025
Željeznički 118 159 277
Riječni 0 291 291
Pomorski 64 143 207
Zračni 2490 6789 9279
UKUPNO 55628 94451 150079
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 21923 37815 59738
vlakovi 23 14 37
teretna vozila 2674 6973 9647
autobusi 175 365 540
plovila 5 42 47
zrakoplovi 7 75 82
UKUPNO 24807 45284 70091