Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 21. listopada 2020. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 32085 34428 66513 32736 36675 69411 135924
Željeznički 33 30 63 24 19 43 106
Riječni 0 0 0 0 0 0 0
Pomorski 20 10 30 21 33 54 84
Zračni 143 192 335 464 532 996 1331
UKUPNO 32281 34660 66941 33245 37259 70504 137445
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 15696 14947 30643 15408 15515 30923 61566
vlakovi 13 24 37 18 17 35 72
teretna vozila 2296 7680 9976 2797 6617 9414 19390
autobusi 60 131 191 55 144 199 390
plovila 4 16 20 6 15 21 41
zrakoplovi 1 11 12 0 18 18 30
UKUPNO 18070 22809 40879 18284 22326 40610 81489

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 32085 34428 66513
Željeznički 33 30 63
Riječni 0 0 0
Pomorski 20 10 30
Zračni 143 192 335
UKUPNO 32281 34660 66941
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 15696 14947 30643
vlakovi 13 24 37
teretna vozila 2296 7680 9976
autobusi 60 131 191
plovila 4 16 20
zrakoplovi 1 11 12
UKUPNO 18070 22809 40879
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 32736 36675 69411
Željeznički 24 19 43
Riječni 0 0 0
Pomorski 21 33 54
Zračni 464 532 996
UKUPNO 33245 37259 70504
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 15408 15515 30923
vlakovi 18 17 35
teretna vozila 2797 6617 9414
autobusi 55 144 199
plovila 6 15 21
zrakoplovi 0 18 18
UKUPNO 18284 22326 40610
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 32736 36675 69411
Željeznički 24 19 43
Riječni 0 0 0
Pomorski 21 33 54
Zračni 464 532 996
UKUPNO 33245 37259 70504
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 15408 15515 30923
vlakovi 18 17 35
teretna vozila 2797 6617 9414
autobusi 55 144 199
plovila 6 15 21
zrakoplovi 0 18 18
UKUPNO 18284 22326 40610