Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 30. rujna 2022. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 45517 89171 134688 45209 96087 141296 275984
Željeznički 88 208 296 106 315 421 717
Riječni 0 90 90 0 90 90 180
Pomorski 38 3987 4025 118 3493 3611 7636
Zračni 2871 15315 18186 2873 16005 18878 37064
UKUPNO 48514 108771 157285 48306 115990 164296 321581
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 19431 33945 53376 19061 37576 56637 110013
vlakovi 20 23 43 22 16 38 81
teretna vozila 2948 6880 9828 2434 6847 9281 19109
autobusi 137 486 623 167 439 606 1229
plovila 1 22 23 1 25 26 49
zrakoplovi 25 135 160 23 126 149 309
UKUPNO 22562 41491 64053 21708 45029 66737 130790

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 45517 89171 134688
Željeznički 88 208 296
Riječni 0 90 90
Pomorski 38 3987 4025
Zračni 2871 15315 18186
UKUPNO 48514 108771 157285
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 19431 33945 53376
vlakovi 20 23 43
teretna vozila 2948 6880 9828
autobusi 137 486 623
plovila 1 22 23
zrakoplovi 25 135 160
UKUPNO 22562 41491 64053
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 45209 96087 141296
Željeznički 106 315 421
Riječni 0 90 90
Pomorski 118 3493 3611
Zračni 2873 16005 18878
UKUPNO 48306 115990 164296
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 19061 37576 56637
vlakovi 22 16 38
teretna vozila 2434 6847 9281
autobusi 167 439 606
plovila 1 25 26
zrakoplovi 23 126 149
UKUPNO 21708 45029 66737
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 45209 96087 141296
Željeznički 106 315 421
Riječni 0 90 90
Pomorski 118 3493 3611
Zračni 2873 16005 18878
UKUPNO 48306 115990 164296
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 19061 37576 56637
vlakovi 22 16 38
teretna vozila 2434 6847 9281
autobusi 167 439 606
plovila 1 25 26
zrakoplovi 23 126 149
UKUPNO 21708 45029 66737