Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 14. srpnja 2024. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 41572 74443 116015 45455 130228 175683 291698
Željeznički 23 161 184 10 83 93 277
Riječni 0 260 260 0 169 169 429
Pomorski 82 492 574 97 207 304 878
Zračni 559 8814 9373 521 9130 9651 19024
UKUPNO 42236 84170 126406 46083 139817 185900 312306
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 13838 30503 44341 15723 46524 62247 106588
vlakovi 1 1 2 1 1 2 4
teretna vozila 455 1402 1857 537 2585 3122 4979
autobusi 55 383 438 76 407 483 921
plovila 2 27 29 3 15 18 47
zrakoplovi 4 64 68 4 62 66 134
UKUPNO 14355 32380 46735 16344 49594 65938 112673

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 41572 74443 116015
Željeznički 23 161 184
Riječni 0 260 260
Pomorski 82 492 574
Zračni 559 8814 9373
UKUPNO 42236 84170 126406
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 13838 30503 44341
vlakovi 1 1 2
teretna vozila 455 1402 1857
autobusi 55 383 438
plovila 2 27 29
zrakoplovi 4 64 68
UKUPNO 14355 32380 46735
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 45455 130228 175683
Željeznički 10 83 93
Riječni 0 169 169
Pomorski 97 207 304
Zračni 521 9130 9651
UKUPNO 46083 139817 185900
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 15723 46524 62247
vlakovi 1 1 2
teretna vozila 537 2585 3122
autobusi 76 407 483
plovila 3 15 18
zrakoplovi 4 62 66
UKUPNO 16344 49594 65938
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 45455 130228 175683
Željeznički 10 83 93
Riječni 0 169 169
Pomorski 97 207 304
Zračni 521 9130 9651
UKUPNO 46083 139817 185900
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 15723 46524 62247
vlakovi 1 1 2
teretna vozila 537 2585 3122
autobusi 76 407 483
plovila 3 15 18
zrakoplovi 4 62 66
UKUPNO 16344 49594 65938