Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 9. srpnja 2020. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 42730 75569 118299 39688 71452 111140 229439
Željeznički 51 709 760 31 462 493 1253
Riječni 0 0 0 0 0 0 0
Pomorski 10 182 192 19 64 83 275
Zračni 362 2745 3107 466 1389 1855 4962
UKUPNO 43153 79205 122358 40204 73367 113571 235929
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 17088 31171 48259 15865 27124 42989 91248
vlakovi 30 22 52 31 23 54 106
teretna vozila 2795 6903 9698 2775 6692 9467 19165
autobusi 63 217 280 70 183 253 533
plovila 6 82 88 5 41 46 134
zrakoplovi 5 73 78 5 76 81 159
UKUPNO 19987 38468 58455 18751 34139 52890 111345

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 42730 75569 118299
Željeznički 51 709 760
Riječni 0 0 0
Pomorski 10 182 192
Zračni 362 2745 3107
UKUPNO 43153 79205 122358
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 17088 31171 48259
vlakovi 30 22 52
teretna vozila 2795 6903 9698
autobusi 63 217 280
plovila 6 82 88
zrakoplovi 5 73 78
UKUPNO 19987 38468 58455
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 39688 71452 111140
Željeznički 31 462 493
Riječni 0 0 0
Pomorski 19 64 83
Zračni 466 1389 1855
UKUPNO 40204 73367 113571
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 15865 27124 42989
vlakovi 31 23 54
teretna vozila 2775 6692 9467
autobusi 70 183 253
plovila 5 41 46
zrakoplovi 5 76 81
UKUPNO 18751 34139 52890
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 39688 71452 111140
Željeznički 31 462 493
Riječni 0 0 0
Pomorski 19 64 83
Zračni 466 1389 1855
UKUPNO 40204 73367 113571
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 15865 27124 42989
vlakovi 31 23 54
teretna vozila 2775 6692 9467
autobusi 70 183 253
plovila 5 41 46
zrakoplovi 5 76 81
UKUPNO 18751 34139 52890