Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 14. kolovoza 2022. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 74644 416806 491450 81648 315910 397558 889008
Željeznički 158 1326 1484 117 1089 1206 2690
Riječni 0 0 0 0 0 0 0
Pomorski 163 16754 16917 159 13847 14006 30923
Zračni 2694 34174 36868 2411 36914 39325 76193
UKUPNO 77659 469060 546719 84335 367760 452095 998814
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 26528 133986 160514 26558 122639 149197 309711
vlakovi 18 11 29 17 8 25 54
teretna vozila 1120 2476 3596 976 3133 4109 7705
autobusi 141 805 946 185 465 650 1596
plovila 8 188 196 11 166 177 373
zrakoplovi 27 309 336 30 294 324 660
UKUPNO 27842 137775 165617 27777 126705 154482 320099

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 74644 416806 491450
Željeznički 158 1326 1484
Riječni 0 0 0
Pomorski 163 16754 16917
Zračni 2694 34174 36868
UKUPNO 77659 469060 546719
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 26528 133986 160514
vlakovi 18 11 29
teretna vozila 1120 2476 3596
autobusi 141 805 946
plovila 8 188 196
zrakoplovi 27 309 336
UKUPNO 27842 137775 165617
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 81648 315910 397558
Željeznički 117 1089 1206
Riječni 0 0 0
Pomorski 159 13847 14006
Zračni 2411 36914 39325
UKUPNO 84335 367760 452095
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 26558 122639 149197
vlakovi 17 8 25
teretna vozila 976 3133 4109
autobusi 185 465 650
plovila 11 166 177
zrakoplovi 30 294 324
UKUPNO 27777 126705 154482
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 81648 315910 397558
Željeznički 117 1089 1206
Riječni 0 0 0
Pomorski 159 13847 14006
Zračni 2411 36914 39325
UKUPNO 84335 367760 452095
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 26558 122639 149197
vlakovi 17 8 25
teretna vozila 976 3133 4109
autobusi 185 465 650
plovila 11 166 177
zrakoplovi 30 294 324
UKUPNO 27777 126705 154482