Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 9. svibnja 2021. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 26210 61044 87254 23404 58143 81547 168801
Željeznički 35 33 68 30 14 44 112
Riječni 0 0 0 0 0 0 0
Pomorski 37 83 120 0 17 17 137
Zračni 378 1330 1708 518 1241 1759 3467
UKUPNO 26660 62490 89150 23952 59415 83367 172517
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 11044 27732 38776 9884 25364 35248 74024
vlakovi 20 16 36 22 12 34 70
teretna vozila 1474 3930 5404 1014 4059 5073 10477
autobusi 40 205 245 38 204 242 487
plovila 2 25 27 5 17 22 49
zrakoplovi 3 41 44 3 36 39 83
UKUPNO 12583 31949 44532 10966 29692 40658 85190

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 26210 61044 87254
Željeznički 35 33 68
Riječni 0 0 0
Pomorski 37 83 120
Zračni 378 1330 1708
UKUPNO 26660 62490 89150
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 11044 27732 38776
vlakovi 20 16 36
teretna vozila 1474 3930 5404
autobusi 40 205 245
plovila 2 25 27
zrakoplovi 3 41 44
UKUPNO 12583 31949 44532
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 23404 58143 81547
Željeznički 30 14 44
Riječni 0 0 0
Pomorski 0 17 17
Zračni 518 1241 1759
UKUPNO 23952 59415 83367
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 9884 25364 35248
vlakovi 22 12 34
teretna vozila 1014 4059 5073
autobusi 38 204 242
plovila 5 17 22
zrakoplovi 3 36 39
UKUPNO 10966 29692 40658
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 23404 58143 81547
Željeznički 30 14 44
Riječni 0 0 0
Pomorski 0 17 17
Zračni 518 1241 1759
UKUPNO 23952 59415 83367
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 9884 25364 35248
vlakovi 22 12 34
teretna vozila 1014 4059 5073
autobusi 38 204 242
plovila 5 17 22
zrakoplovi 3 36 39
UKUPNO 10966 29692 40658