Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 24. veljače 2024. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 30784 30001 60785 34447 45083 79530 140315
Željeznički 10 0 10 6 0 6 16
Riječni 0 0 0 0 0 0 0
Pomorski 0 47 47 0 0 0 47
Zračni 1135 736 1871 683 848 1531 3402
UKUPNO 31929 30784 62713 35136 45931 81067 143780
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 12677 15473 28150 14644 21512 36156 64306
vlakovi 5 3 8 7 0 7 15
teretna vozila 713 2436 3149 835 3777 4612 7761
autobusi 31 139 170 58 155 213 383
plovila 2 4 6 2 1 3 9
zrakoplovi 5 10 15 5 10 15 30
UKUPNO 13433 18065 31498 15551 25455 41006 72504

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 30784 30001 60785
Željeznički 10 0 10
Riječni 0 0 0
Pomorski 0 47 47
Zračni 1135 736 1871
UKUPNO 31929 30784 62713
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 12677 15473 28150
vlakovi 5 3 8
teretna vozila 713 2436 3149
autobusi 31 139 170
plovila 2 4 6
zrakoplovi 5 10 15
UKUPNO 13433 18065 31498
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 34447 45083 79530
Željeznički 6 0 6
Riječni 0 0 0
Pomorski 0 0 0
Zračni 683 848 1531
UKUPNO 35136 45931 81067
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 14644 21512 36156
vlakovi 7 0 7
teretna vozila 835 3777 4612
autobusi 58 155 213
plovila 2 1 3
zrakoplovi 5 10 15
UKUPNO 15551 25455 41006
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 34447 45083 79530
Željeznički 6 0 6
Riječni 0 0 0
Pomorski 0 0 0
Zračni 683 848 1531
UKUPNO 35136 45931 81067
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 14644 21512 36156
vlakovi 7 0 7
teretna vozila 835 3777 4612
autobusi 58 155 213
plovila 2 1 3
zrakoplovi 5 10 15
UKUPNO 15551 25455 41006