Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 20. lipnja 2024. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 27638 54500 82138 26654 42294 68948 151086
Željeznički 10 42 52 0 0 0 52
Riječni 0 263 263 0 290 290 553
Pomorski 4 372 376 7 5557 5564 5940
Zračni 635 6073 6708 732 4989 5721 12429
UKUPNO 28287 61250 89537 27393 53130 80523 170060
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 12519 21763 34282 12020 18871 30891 65173
vlakovi 2 2 4 1 1 2 6
teretna vozila 837 3677 4514 687 3391 4078 8592
autobusi 81 362 443 94 264 358 801
plovila 5 22 27 4 16 20 47
zrakoplovi 7 42 49 6 40 46 95
UKUPNO 13451 25868 39319 12812 22583 35395 74714

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 27638 54500 82138
Željeznički 10 42 52
Riječni 0 263 263
Pomorski 4 372 376
Zračni 635 6073 6708
UKUPNO 28287 61250 89537
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 12519 21763 34282
vlakovi 2 2 4
teretna vozila 837 3677 4514
autobusi 81 362 443
plovila 5 22 27
zrakoplovi 7 42 49
UKUPNO 13451 25868 39319
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 26654 42294 68948
Željeznički 0 0 0
Riječni 0 290 290
Pomorski 7 5557 5564
Zračni 732 4989 5721
UKUPNO 27393 53130 80523
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 12020 18871 30891
vlakovi 1 1 2
teretna vozila 687 3391 4078
autobusi 94 264 358
plovila 4 16 20
zrakoplovi 6 40 46
UKUPNO 12812 22583 35395
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 26654 42294 68948
Željeznički 0 0 0
Riječni 0 290 290
Pomorski 7 5557 5564
Zračni 732 4989 5721
UKUPNO 27393 53130 80523
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 12020 18871 30891
vlakovi 1 1 2
teretna vozila 687 3391 4078
autobusi 94 264 358
plovila 4 16 20
zrakoplovi 6 40 46
UKUPNO 12812 22583 35395