Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 17. lipnja 2021. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 37312 74353 111665 35796 62375 98171 209836
Željeznički 30 339 369 31 26 57 426
Riječni 0 0 0 0 0 0 0
Pomorski 35 324 359 90 140 230 589
Zračni 606 2632 3238 878 1917 2795 6033
UKUPNO 37983 77648 115631 36795 64458 101253 216884
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 15920 29005 44925 14754 24933 39687 84612
vlakovi 16 15 31 21 13 34 65
teretna vozila 3160 7885 11045 3022 8119 11141 22186
autobusi 48 264 312 77 231 308 620
plovila 6 53 59 9 36 45 104
zrakoplovi 9 46 55 4 51 55 110
UKUPNO 19159 37268 56427 17887 33383 51270 107697

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 37312 74353 111665
Željeznički 30 339 369
Riječni 0 0 0
Pomorski 35 324 359
Zračni 606 2632 3238
UKUPNO 37983 77648 115631
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 15920 29005 44925
vlakovi 16 15 31
teretna vozila 3160 7885 11045
autobusi 48 264 312
plovila 6 53 59
zrakoplovi 9 46 55
UKUPNO 19159 37268 56427
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 35796 62375 98171
Željeznički 31 26 57
Riječni 0 0 0
Pomorski 90 140 230
Zračni 878 1917 2795
UKUPNO 36795 64458 101253
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 14754 24933 39687
vlakovi 21 13 34
teretna vozila 3022 8119 11141
autobusi 77 231 308
plovila 9 36 45
zrakoplovi 4 51 55
UKUPNO 17887 33383 51270
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 35796 62375 98171
Željeznički 31 26 57
Riječni 0 0 0
Pomorski 90 140 230
Zračni 878 1917 2795
UKUPNO 36795 64458 101253
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 14754 24933 39687
vlakovi 21 13 34
teretna vozila 3022 8119 11141
autobusi 77 231 308
plovila 9 36 45
zrakoplovi 4 51 55
UKUPNO 17887 33383 51270