Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 4. lipnja 2020. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 43087 41440 84527 40107 37627 77734 162261
Željeznički 0 0 0 0 0 0 0
Riječni 0 0 0 0 0 0 0
Pomorski 22 18 40 18 9 27 67
Zračni 2 28 30 206 133 339 369
UKUPNO 43111 41486 84597 40331 37769 78100 162697
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 17914 20000 37914 17560 17593 35153 73067
vlakovi 16 4 20 16 5 21 41
teretna vozila 2714 6196 8910 2602 5886 8488 17398
autobusi 9 37 46 11 34 45 91
plovila 6 17 23 8 10 18 41
zrakoplovi 1 11 12 2 19 21 33
UKUPNO 20660 26265 46925 20199 23547 43746 90671

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 43087 41440 84527
Željeznički 0 0 0
Riječni 0 0 0
Pomorski 22 18 40
Zračni 2 28 30
UKUPNO 43111 41486 84597
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 17914 20000 37914
vlakovi 16 4 20
teretna vozila 2714 6196 8910
autobusi 9 37 46
plovila 6 17 23
zrakoplovi 1 11 12
UKUPNO 20660 26265 46925
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 40107 37627 77734
Željeznički 0 0 0
Riječni 0 0 0
Pomorski 18 9 27
Zračni 206 133 339
UKUPNO 40331 37769 78100
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 17560 17593 35153
vlakovi 16 5 21
teretna vozila 2602 5886 8488
autobusi 11 34 45
plovila 8 10 18
zrakoplovi 2 19 21
UKUPNO 20199 23547 43746
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 40107 37627 77734
Željeznički 0 0 0
Riječni 0 0 0
Pomorski 18 9 27
Zračni 206 133 339
UKUPNO 40331 37769 78100
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 17560 17593 35153
vlakovi 16 5 21
teretna vozila 2602 5886 8488
autobusi 11 34 45
plovila 8 10 18
zrakoplovi 2 19 21
UKUPNO 20199 23547 43746