Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 13. travnja 2021. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 21044 25728 46772 24664 26534 51198 97970
Željeznički 20 10 30 19 6 25 55
Riječni 0 0 0 0 0 0 0
Pomorski 0 0 0 0 0 0 0
Zračni 316 328 644 690 365 1055 1699
UKUPNO 21380 26066 47446 25373 26905 52278 99724
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 9118 12975 22093 10390 12638 23028 45121
vlakovi 11 19 30 20 14 34 64
teretna vozila 2391 6540 8931 3760 6342 10102 19033
autobusi 40 94 134 35 114 149 283
plovila 3 9 12 2 7 9 21
zrakoplovi 6 7 13 4 7 11 24
UKUPNO 11569 19644 31213 14211 19122 33333 64546

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 21044 25728 46772
Željeznički 20 10 30
Riječni 0 0 0
Pomorski 0 0 0
Zračni 316 328 644
UKUPNO 21380 26066 47446
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 9118 12975 22093
vlakovi 11 19 30
teretna vozila 2391 6540 8931
autobusi 40 94 134
plovila 3 9 12
zrakoplovi 6 7 13
UKUPNO 11569 19644 31213
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 24664 26534 51198
Željeznički 19 6 25
Riječni 0 0 0
Pomorski 0 0 0
Zračni 690 365 1055
UKUPNO 25373 26905 52278
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 10390 12638 23028
vlakovi 20 14 34
teretna vozila 3760 6342 10102
autobusi 35 114 149
plovila 2 7 9
zrakoplovi 4 7 11
UKUPNO 14211 19122 33333
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 24664 26534 51198
Željeznički 19 6 25
Riječni 0 0 0
Pomorski 0 0 0
Zračni 690 365 1055
UKUPNO 25373 26905 52278
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 10390 12638 23028
vlakovi 20 14 34
teretna vozila 3760 6342 10102
autobusi 35 114 149
plovila 2 7 9
zrakoplovi 4 7 11
UKUPNO 14211 19122 33333