Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 24. siječnja 2022. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 35375 50502 85877 31743 52146 83889 169766
Željeznički 65 76 141 52 61 113 254
Riječni 0 0 0 0 0 0 0
Pomorski 0 0 0 29 31 60 60
Zračni 348 560 908 1112 1462 2574 3482
UKUPNO 35788 51138 86926 32936 53700 86636 173562
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 14896 21945 36841 14370 23678 38048 74889
vlakovi 20 8 28 27 9 36 64
teretna vozila 643 3081 3724 859 2688 3547 7271
autobusi 85 257 342 67 310 377 719
plovila 2 5 7 2 4 6 13
zrakoplovi 10 12 22 4 11 15 37
UKUPNO 15656 25308 40964 15329 26700 42029 82993

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 35375 50502 85877
Željeznički 65 76 141
Riječni 0 0 0
Pomorski 0 0 0
Zračni 348 560 908
UKUPNO 35788 51138 86926
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 14896 21945 36841
vlakovi 20 8 28
teretna vozila 643 3081 3724
autobusi 85 257 342
plovila 2 5 7
zrakoplovi 10 12 22
UKUPNO 15656 25308 40964
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 31743 52146 83889
Željeznički 52 61 113
Riječni 0 0 0
Pomorski 29 31 60
Zračni 1112 1462 2574
UKUPNO 32936 53700 86636
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 14370 23678 38048
vlakovi 27 9 36
teretna vozila 859 2688 3547
autobusi 67 310 377
plovila 2 4 6
zrakoplovi 4 11 15
UKUPNO 15329 26700 42029
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 31743 52146 83889
Željeznički 52 61 113
Riječni 0 0 0
Pomorski 29 31 60
Zračni 1112 1462 2574
UKUPNO 32936 53700 86636
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 14370 23678 38048
vlakovi 27 9 36
teretna vozila 859 2688 3547
autobusi 67 310 377
plovila 2 4 6
zrakoplovi 4 11 15
UKUPNO 15329 26700 42029