Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 8. ožujka 2021. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 13633 37305 50938 17602 35242 52844 103782
Željeznički 11 8 19 15 4 19 38
Riječni 0 0 0 0 0 0 0
Pomorski 11 2 13 48 30 78 91
Zračni 136 170 306 467 359 826 1132
UKUPNO 13791 37485 51276 18132 35635 53767 105043
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 6027 15300 21327 7315 14981 22296 43623
vlakovi 20 11 31 24 6 30 61
teretna vozila 421 2874 3295 632 2014 2646 5941
autobusi 27 188 215 33 213 246 461
plovila 1 5 6 6 8 14 20
zrakoplovi 4 7 11 1 9 10 21
UKUPNO 6500 18385 24885 8011 17231 25242 50127

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 13633 37305 50938
Željeznički 11 8 19
Riječni 0 0 0
Pomorski 11 2 13
Zračni 136 170 306
UKUPNO 13791 37485 51276
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 6027 15300 21327
vlakovi 20 11 31
teretna vozila 421 2874 3295
autobusi 27 188 215
plovila 1 5 6
zrakoplovi 4 7 11
UKUPNO 6500 18385 24885
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 17602 35242 52844
Željeznički 15 4 19
Riječni 0 0 0
Pomorski 48 30 78
Zračni 467 359 826
UKUPNO 18132 35635 53767
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 7315 14981 22296
vlakovi 24 6 30
teretna vozila 632 2014 2646
autobusi 33 213 246
plovila 6 8 14
zrakoplovi 1 9 10
UKUPNO 8011 17231 25242
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 17602 35242 52844
Željeznički 15 4 19
Riječni 0 0 0
Pomorski 48 30 78
Zračni 467 359 826
UKUPNO 18132 35635 53767
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 7315 14981 22296
vlakovi 24 6 30
teretna vozila 632 2014 2646
autobusi 33 213 246
plovila 6 8 14
zrakoplovi 1 9 10
UKUPNO 8011 17231 25242