Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 30. studenog 2021. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 33090 41019 74109 35141 40762 75903 150012
Željeznički 29 20 49 44 30 74 123
Riječni 0 0 0 0 0 0 0
Pomorski 10 8 18 2 18 20 38
Zračni 398 946 1344 1269 1624 2893 4237
UKUPNO 33527 41993 75520 36456 42434 78890 154410
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 14769 19168 33937 15189 18044 33233 67170
vlakovi 15 16 31 19 13 32 63
teretna vozila 2728 6914 9642 3406 6541 9947 19589
autobusi 68 154 222 70 148 218 440
plovila 4 7 11 5 9 14 25
zrakoplovi 8 11 19 4 4 8 27
UKUPNO 17592 26270 43862 18693 24759 43452 87314

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 33090 41019 74109
Željeznički 29 20 49
Riječni 0 0 0
Pomorski 10 8 18
Zračni 398 946 1344
UKUPNO 33527 41993 75520
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 14769 19168 33937
vlakovi 15 16 31
teretna vozila 2728 6914 9642
autobusi 68 154 222
plovila 4 7 11
zrakoplovi 8 11 19
UKUPNO 17592 26270 43862
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 35141 40762 75903
Željeznički 44 30 74
Riječni 0 0 0
Pomorski 2 18 20
Zračni 1269 1624 2893
UKUPNO 36456 42434 78890
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 15189 18044 33233
vlakovi 19 13 32
teretna vozila 3406 6541 9947
autobusi 70 148 218
plovila 5 9 14
zrakoplovi 4 4 8
UKUPNO 18693 24759 43452
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 35141 40762 75903
Željeznički 44 30 74
Riječni 0 0 0
Pomorski 2 18 20
Zračni 1269 1624 2893
UKUPNO 36456 42434 78890
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 15189 18044 33233
vlakovi 19 13 32
teretna vozila 3406 6541 9947
autobusi 70 148 218
plovila 5 9 14
zrakoplovi 4 4 8
UKUPNO 18693 24759 43452